Handelsbetingelser§ 1 Abonnements vilkår

Et abonnement er gældende i 12 måneder og kan opsiges indtil 3 måneder før periodens udløb. Opsiges abonnementet ikke inden da, fortsætter det på en ny 12 måneders periode


§ 2 Betalingsvilkår

Abonnenten modtager en årlig faktura med forfald på 8 dage. Der tillægges 2 pct. i renter pr. løbende måned for betalingsrestance.


§ 3 Prisvilkår

Prisen aftales ved abonnementets start. En eventuel rabat gælder for den første aftaleperiode, hvorefter prisen derefter følger prisvilkåret før rabatten. Er der ikke ydet rabat ved den udløbende aftaleperiode, fortsætter abonnementet på samme vilkår, men dog med regulering efter nettoprisindekset pr. den 1 i måneden før den udløbende aftaleperiodes startdato til den 1. i sidste måned i den udløbende aftaleperiode.


§ 4 Brugen

Et abonnement må kun bruges af det antal brugere, som abonnementet er tegnet til. Antallet af samtidige brugere er uden betydning.

Det er også abonnenten og dens brugeres ansvar at påse, at de har de nødvendige hjælpeprogrammer lovligt installeret på de understøttede enheder.


§ 5 Ansvarsregulering

Abonnenten forstår og accepterer, at Jurabox er et tool, der ikke kan erstatte juridisk kunnen og professionel rådgivning. Abonnenten accepterer, at Jurabox ikke kan pålægges et rådgiveransvar, herunder


§ 6 opdateringer

Jurabox har ret til at nedtage dokumenter/dokumenttyper og oprette nye.
Jurabox opdaterer løbende sin funktionalitet efter eget skøn.


§ 7 kompatibel og funktionalitet

Jurabox er browser baseret og kræver internet for at virke. Jurabox understøtter ikke forældede browsere som Internet Explorer eller ikke opdaterede browsere.


Er du klar til at tage dine juridiske dokumenter til næste niveau?

Hvis du ønsker adgang til alle vores funktioner, skal du opgradere til en betalende plan. Det koster kun omkring halvdelen af din første arbejdstime om måneden, hvor du tilgengæld spare tid og penge med vores strømlinede dokumenthåndteringsværktøj.

Illustration mand papir