Morarente

Vi gør det enkelt at beregne den rente man kan få, når betalingen ikke er sket rettidigt fra 1. juli 1978 eller senere.Morarente beregning

Resultat

Periode Rente
{{date_diff}} dage {{result | format_number}} DKK

Hvad er Morerente?

Morarenter er den kompensation, som en skyldner skal betale, hvis vedkommende ikke betaler en fordring til den aftalte tid.

Når det kommer til renteberegning, er der mange måder at gøre det på, og det afhænger af, hvad man skal bruge det til.
 

Morarenten justeres hver 6 måned.

fra 1. juli 20217,65 % p.a.
fra 1. januar 20218,05 % p.a.
fra 1. juli 20208,05 % p.a.
fra 1. januar 20208,05 % p.a.

Procesrente

Procesrente er betegnelsen for den rentesats, man får tilkendt i en retstvist for fremtiden. Termologien er i de senere år udvisket en smule, da procesrente og morarente i et væk bruges i samme termer.

Morarenten

Morarenten er termologisk et udtryk for den rente, der allerede er forfalden. Det vil sige, hvis du pr. 1. januar 2030 opgør rentetilgodehavendet for december 2029, er det morarente, du beregner.

Bankrente og anden privaterente

Udover mora- og procesrente kan to parter i udgangspunktet frit aftale, hvilken rentesats der skal i aftalen mellem parterne og hvornår renterne skal løbe fra. Der i den seneste tid sat en grænse for, hvor høj en rente, man må kræve af en anden part.

Rentesatsen for morarente og rentesatsen for procesrenten

For både morarenten og procesrenten gælder det, at renten fastsættes i henhold til renteloven, hvilet betyder, at rentesatsen er årlig rente svarende til nationalbankens udlånsrente + 8 pct. fra 2015 har nationalbankens udlånsrente været 0,05 pct., hvorfor rentesatsen for procesrente og morarente årligt er 8,05 pct.

Rentetilskriv. Beregnes det efter 360 dage eller kalenderåret?

Der er delte meninger herom, men vi benytter kalendersårsreglen. Banker opererer typisk efter 360 dages reglen. Logikken bag 360 dages reglen er, at man i beregningen har taget højde for skudår og måneder med forskellige antal dage. For en skyldner koster det således det samme at skylde penge i februar måned, som i juli måned. Det uhensigstmæssige i beregningen er, at der ved månedsskifte automatisk rundes op eller ned til 30 dage. Det er således gratis for en skyldner at vente til den 1. august frem for den 31. juli, mens det for en skyldner er dyrt at vente til den 1. marts fra den 28. februar.

 

Kalenderårsreglen er matematisk mere bøvlet, da der dels er varierende måneder, men også varierende år. Reglen går i alt sin enkelthed ud på, at man beregner det faktiske antal dage fra renteforfald til betaling sker.

Hvis man ser på forskellige kilder, anfører morarente.ingmar.dk at deres beregning tager udgangspunkt i 360 dages reglen. SKATs medarbejder kompetencecenter anfører, at man ved renteberegningen skal beregne efter kalenderåret. Danske Advokater anfører at man skal vælge mellem enten 360 dage eller kalender beregningen.

Vi kan ikke finde det eksakte svar, men når renteloven foreskriver en årlig rente, må det være rigtigst at relaksere den ud på det faktiske antal af kalenderdage. Et år består ikke af 360 dage, og en sådan beregningsmetode bør have klar hjemmel.

Eksempel

15.100 × 8,05 × 76 ÷ (365 × 100)
= 253,1

Sådan beregnes Morerenten

Hovedstol = 15.100kr.

Rentesats = 8,05 % (0,05 +8)

Tidsrum = 15. januar til 1. april = 76 rentedage

(15.1-31.1 = 15, 1.2-28 ÷ 29.2 = 30, 1.3-31.3 = 30 + den 1.4)

Et hurtigere og fejlfrit arbejdsflow

Med vores smart paradigmer, kan du frigøre op til 60% af din arbejdstid på dokument udarbejdelse.

Spring notesbogen over. Imens du rådgiver klienten, har du allerede udarbejdet hele dokumentet. Professionelt opsat og klar til underskrift i det øjeblik du rejser dig fra stolen. Med Jurabox kan du på få minutter oprette juridiske og fejlfrie dokumenter med vores foruddesignede og smarte paradigmer.


Prøv gratis i 30 dage

Er du klar til at tage dine juridiske dokumenter til næste niveau?

Hvis du ønsker adgang til alle vores funktioner, skal du opgradere til en betalende plan. Det koster kun omkring halvdelen af din første arbejdstime om måneden, hvor du tilgengæld spare tid og penge med vores strømlinede dokumenthåndteringsværktøj.

Illustration mand papir