Salærberegning i retssager

I afgørelser om sagsomkostninger skal det fremgå, hvordan det samlede omkostningsbeløb er fordelt på retsafgift, udgifter til syn og skøn, vidner og advokatbistand mv.Salærberegning

Det matematiske resultat


{{result | format_number}} DKK ekskl. moms

{{result * 1.25 | format_number}} DKK inkl. moms

Advokatbistand

Udgifter til advokatbistand skal erstattes med et passende beløb. Det samme gælder ved udmåling af salær til en beskikket advokat i sager med fri proces. Beløbet fastsættes i proceduresager med udgangspunkt i de vejledende satser pr. 1. januar 2020.

 

SagsværdiSalær (ekskl. moms)Salær (inkl. moms)
0 – 58.00011.500 – 21.00014.375 – 26.250
58.001 – 230.00013.000 – 43.00016.250 – 53.750
230.001 – 575.00025.000 – 63.00031.250 – 78.750
575.001 – 1.150.00043.000 – 95.00053.750 – 118.750
1.150.001 – 2.300.00063.000 – 132.00078.750 – 165.000
2.300.001 – 5.750.000101.000 – 259.000126.250 – 323.750

 

Ved økonomisk værdi over 5.75 mio.

Ved sager med en økonomisk værdi over 5.75 mio. kr. vil beløbet til dækning af advokatbistand skulle fastsættes skønsmæssigt efter en vurdering af, hvad der kan anses for rimeligt, også under hensyn til sagens omfang og karakter. Der skal endvidere tages hensyn både til arbejdets omfang og det ansvar, der er forbundet med sagens førelse. I vurderingen indgår bl.a. omfanget og kompleksiteten af sagens faktum og juridiske problemstillinger samt forberedelsens og hovedforhandlingens varighed (antal retsdage). Der tages endvidere hensyn til sagens processuelle forløb og tvistepunkter, herunder i forbindelse med eventuelt syn og skøn, ligesom der i sager med mange parter kan lægges vægt på, i hvilket omfang advokaterne har haft mulighed for at koordinere deres arbejde under såvel sagens forberedelse som hovedforhandlingen.

 

Et hurtigere og fejlfrit arbejdsflow

Med vores smart paradigmer, kan du frigøre op til 60% af din arbejdstid på dokument udarbejdelse.

Spring notesbogen over. Imens du rådgiver klienten, har du allerede udarbejdet hele dokumentet. Professionelt opsat og klar til underskrift i det øjeblik du rejser dig fra stolen. Med Jurabox kan du på få minutter oprette juridiske og fejlfrie dokumenter med vores foruddesignede og smarte paradigmer.


Prøv gratis i 30 dage

Er du klar til at tage dine juridiske dokumenter til næste niveau?

Hvis du ønsker adgang til alle vores funktioner, skal du opgradere til en betalende plan. Det koster kun omkring halvdelen af din første arbejdstime om måneden, hvor du tilgengæld spare tid og penge med vores strømlinede dokumenthåndteringsværktøj.

Illustration mand papir